תפילת שחרית יום שבת

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שבת בשעה 10:00
האירוע הקרוב:
שבת 15/06/2024
10:00
Habsburgerstraße 123, 79104 Freiburg im Breisgau, Germany